Το πρόβλημα της αναδιαρθρώσεως των γεωργικών καλλιεργειών

Πρώτος συγγραφέας: Δαμαλάς, Βασίλειος
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: English
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Νέα Οικονομία, 1963
Διαθέσιμο Online: https://ojs.lib.uom.gr/index.php/NeaOik/article/view/4676