Η "εξεγερση των χωρικών" στη Γαλλία

Πρώτος συγγραφέας: Σωμερίτης, Στρατής Δ.
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: ell
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Νέα Οικονομία, 1961
Διαθέσιμο Online: https://ojs.lib.uom.gr/index.php/NeaOik/article/view/8339