Η Στατιστική και η Οικονομική παρατήρησις

Πρώτος συγγραφέας: Δαμαλάς, Βασίλειος
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: ell
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Νέα Οικονομία, 1962
Διαθέσιμο Online: https://ojs.lib.uom.gr/index.php/NeaOik/article/view/8412