Η Διαχείριση των έργων στον Δημόσιο Τομέα και ο ρόλος των Τεχνικών Συμβούλων

Κύριος συγγραφέας: Οικονόμου, Παναγιώτης
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: English
Έκδοση: Morax Media S.A. 2017
Διαθέσιμο Online: https://ojs.lib.uom.gr/index.php/epimark/article/view/9434