Tal om jordbrukets närvarande tillstånd inom fäderneslandet, hindren för dess förkofran och utsigterna för des framtid hållet i kongl. Vetenskaps-academien vid praesidii nedläggande den 6 april 1842

Κύριος συγγραφέας: Anckarswärd, August, 1783-1874.
Μορφή: Ηλεκτρονική πηγή
Γλώσσα: Swedish
Έκδοση: Stockholm : P.A. Norstedt, 1842.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Full text online

Διαθέσιμο Online

Full text online