Inleyding tot de negotie, om een volmaakt koopman te formeeren, of, Een nieuw tractaat over de boeken van rekening op dubbele partyen volgens de waare Italiaansche wyse, en zoo als die heden onder de aanzienelykste negotianten door de geheele wereld in 't gebruyk is ...

Μορφή: Ηλεκτρονική πηγή
Γλώσσα: Dutch
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: t' Amsterdam :, By David Mortier ...,, 1714.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Full text online

Διαθέσιμο Online

Full text online