Verhael der schrikkelyke conspiratie onlangs aangelegd om Hare tegenwoordige Majesteyten, Koning William en Koninginne Maria, van den throon te lichten ... als ook eenige korte aanmerkingen op de examinatien van den Lord Preston, de Majoor Asthon [sic], en Mr. Elliot, die voornamentlijk daar in begrepen waaren /

Πρώτος συγγραφέας: Edelman die by hunne te rechtstellingh is present geweest.
Μορφή: Ηλεκτρονική πηγή
Γλώσσα: Dutch
English
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: t' Amsterdam :, By Aert Dirksz. Oossaen en Johannes Broers ...,, 1691.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Full text online

Διαθέσιμο Online

Full text online