Brief van een koopman te Amsterdam, aan zijn vriend te Rotterdam behelzende eenige wel beredeneerde en met gronden beweezene critiquen, over het laatste request het welke de kooplieden, assuradeurs en reedeers van scheepen der stad Rotterdam, aan haare Hoog Mogenden overgegeven hebben.

Πρώτος συγγραφέας: N. N.
Μορφή: Ηλεκτρονική πηγή
Γλώσσα: Dutch
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: [Netherlands? :, s.n.],, 1779.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Full text online

Διαθέσιμο Online

Full text online