Bewys dat een Franschman wel kan denken getrokken uit eenige papieren : gevonden by gelegentheid van den brand, eenige jaaren geleeden ontstaan, in zeeker huis op de Vyverberg, in welke te dier tyd, een der heeren vreemde ministers, alhier resideerende, geduurende het opbouwen van deszelfs hotel, provisioneel zyn intrek genoomen had.

Πρώτος συγγραφέας: Tinne, A.
Μορφή: Ηλεκτρονική πηγή
Γλώσσα: French
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: [Netherlands? :, s.n.,, 1779]
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Full text online

Διαθέσιμο Online

Full text online