Anmärkningar, wid en ny skrift kallad: En patriots tankar om grund-lagens, nödwändiga förbättring, hälst i det, som rorer Fides publica och des befästande.

Κύριος συγγραφέας: Schönberg, Anders, 1737-1811.
Μορφή: Ηλεκτρονική πηγή
Γλώσσα: Swedish
Έκδοση: [Stockholm : Wennberg & Nordström, 1769]
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Full text online

Διαθέσιμο Online

Full text online