Παραπομπή APA

Sandels, S., & Kungl. Svenska vetenskapsakademien. (1782). Tal, om förhållandet af varors in-och utförsel til och ifrån Sverige i särskilda tid-hvarf. Stockholm: J.G. Lange.

Παραπομπή Chicago Style

Sandels, Samuel, and Kungl. Svenska vetenskapsakademien. Tal, Om Förhållandet Af Varors In-och Utförsel Til Och Ifrån Sverige I Särskilda Tid-hvarf. Stockholm: J.G. Lange, 1782.

Παραπομπή MLA

Sandels, Samuel, and Kungl. Svenska vetenskapsakademien. Tal, Om Förhållandet Af Varors In-och Utförsel Til Och Ifrån Sverige I Särskilda Tid-hvarf. Stockholm: J.G. Lange, 1782.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.