Anmärkningar om Sveriges fordna upodling och folkmängd upläste för kongl. Vetenskaps Academien, vid præsidii nedläggande, den 22 aug. 1792 /

Κύριος συγγραφέας: Schröderheim, Elis, 1747-1795.
Μορφή: Ηλεκτρονική πηγή
Γλώσσα: Swedish
Έκδοση: Stockholm : Tryckt hos J.P. Lindh, 1795.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Full text online

Διαθέσιμο Online

Full text online