Hollands stats-och commercie-spegel föreställande, under wisse anmärkningar de förente Nederländers republique : med des tilhörige lander och städer : til äldre och senare tiders historia revolutioner, regerings-sått, religioner, domstolar, politie, stats-wärk, landt-och siömacht, commerce, fiskerier, manufacturer, alliancer, stats-maximer, med mera /

Πρώτος συγγραφέας: Sahlmoon, Isaac.
Μορφή: Ηλεκτρονική πηγή
Γλώσσα: Dutch
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Stockholm :, B.G. Schneider,, 1731.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Full text online

Διαθέσιμο Online

Full text online