Til Hans Kongl. Maj:t Konungen, Hans Kongl. Höghet Regenten, och Hennes Kongl. Höghet Hertiginnan af Södermanland vid Hans Maj:ts och Deras Kongl. Högheters nådiga närvaro uti Kongl. Vetenskaps academien den 13 julii 1792, hållne tal

Κύριος συγγραφέας: Schröderheim, Elis, 1747-1795.
Corporate συγγραφέας: Kungl. Svenska vetenskapsakademien.
Μορφή: Ηλεκτρονική πηγή
Γλώσσα: Swedish
Έκδοση: Stockholm : Tryckt hos J.P. Lindh, 1795.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Full text online

Διαθέσιμο Online

Full text online