Het bedriegelyke des engelschen finantie-weezens, handtastelyk gemaakt, zynde een betoog ... van de buitensporigheid der schuld van Engeland, en van de onmogelykheid om op den duur te voorzien in 't betaalen der intrest, als zynde thans gedwongen tot die betaaling enz : jaarlyks nieuwe sommen op te neemen : alles ingericht om de engelsche natie, en alle andere gegadigdens in die schuld wakker te maaken op 't stuk van derzelver belangen /

Πρώτος συγγραφέας: Morgan, William, 1750-1833.
Μορφή: Ηλεκτρονική πηγή
Γλώσσα: Dutch
English
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Den Haage :, I. van Cleef,, 1796.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Full text online

Διαθέσιμο Online

Full text online