Tankar öfwer landt-bruket, bergs-rörelsen, manufacturerne och handelen, m. m uti förre gustafjanske tidehwarfwet, med tillämpadt äre-minne öfwer stamfadren herr Louis de Geer, såsom svenske näringarnes mågtige befordrare uti förra seculo.

Κύριος συγγραφέας: Burén, Carl Daniel, 1744-1838.
Μορφή: Ηλεκτρονική πηγή
Γλώσσα: Swedish
Έκδοση: Linköping : Tryckte hos Fredic Schonberg och Biörckegrens enka, 1790.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Full text online

Διαθέσιμο Online

Full text online