Παραπομπή APA

Schlözer, A. L. v. (1758). Försök til en allmän historia om handel och sjöfart uti the äldsta tider: Utom inledning til handels-historien i gemen handlas utförligen om Phöniciernas handel, manufakturer, nybyggen, och sjöresor : jemte bihang af förklaring öfer Jesaiä 23dje och Ezechiels 27de kap. som omröra Tyriernas handel. Stockholm: Tryckt hos L.L. Grefing.

Παραπομπή Chicago Style

Schlözer, August Ludwig von. Försök Til En Allmän Historia Om Handel Och Sjöfart Uti the Äldsta Tider: Utom Inledning Til Handels-historien I Gemen Handlas Utförligen Om Phöniciernas Handel, Manufakturer, Nybyggen, Och Sjöresor : Jemte Bihang Af Förklaring Öfer Jesaiä 23dje Och Ezechiels 27de Kap. Som Omröra Tyriernas Handel. Stockholm: Tryckt hos L.L. Grefing, 1758.

Παραπομπή MLA

Schlözer, August Ludwig von. Försök Til En Allmän Historia Om Handel Och Sjöfart Uti the Äldsta Tider: Utom Inledning Til Handels-historien I Gemen Handlas Utförligen Om Phöniciernas Handel, Manufakturer, Nybyggen, Och Sjöresor : Jemte Bihang Af Förklaring Öfer Jesaiä 23dje Och Ezechiels 27de Kap. Som Omröra Tyriernas Handel. Stockholm: Tryckt hos L.L. Grefing, 1758.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.