Försök til en allmän historia om handel och sjöfart uti the äldsta tider utom inledning til handels-historien i gemen handlas utförligen om Phöniciernas handel, manufakturer, nybyggen, och sjöresor : jemte bihang af förklaring öfer Jesaiä 23dje och Ezechiels 27de kap. som omröra Tyriernas handel.

Κύριος συγγραφέας: Schlözer, August Ludwig von, 1735-1809.
Μορφή: Ηλεκτρονική πηγή
Γλώσσα: Swedish
Έκδοση: Stockholm : Tryckt hos L.L. Grefing, 1758.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Full text online
Περιγραφή τεκμηρίου: Errata at end of text.
Attributed to August Ludwig von Schlözer.--Kress Lib.
Reproduction of original from Kress Library of Business and Economics, Harvard University.
Goldsmiths'-Kress no. 09326.8.
Φυσική περιγραφή: [12], 248, [2] p. ; 21 cm.