Anmaerkninger over Frankriges og Engellands fordeele og mangeler i henseende til handelen of andre kilder til landes magt og styrke

Πρώτος συγγραφέας: Nickolls, John, Sir, b. 1722.
Μορφή: Ηλεκτρονική πηγή
Γλώσσα: Danish
French
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Kiøbenhavn :, Tryckt hos L.H. Lillie,, 1756.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Full text online

Διαθέσιμο Online

Full text online