Odmjukt memorial til Höglofl. Ridderskapet och adelen, med de öfrige respective stånden, af bruks-patronen Leonhard Magn. Uggla ingifwit, och hos Ridderskapet och adelen upläst, den 8 junii 1762 : med dårtil hörande bilager litr. A.B och C, uppå befallning til trycket befordrat.

Κύριος συγγραφέας: Uggla, Leonard Magnus, 1722-1794.
Corporate συγγραφέας: Sweden. Riksdagen. Ridderskapet och adeln.
Μορφή: Ηλεκτρονική πηγή
Γλώσσα: Swedish
Έκδοση: Stockholm : Tryckt hos L. Salvius, 1762.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Full text online

Διαθέσιμο Online

Full text online