Åtskillige memorialer angående myntet och wäxel-coursen tryckte på högl. ridderskapets och adelens befallning wid riksdagen år 1762.

Μορφή: Ηλεκτρονική πηγή
Γλώσσα: Swedish
Έκδοση: Stockholm : Tryckt hos P. Hesselberg, 1762.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Full text online

Διαθέσιμο Online

Full text online