Swar på den af Kgl. Wetenskaps academien förestälta frågan hwad kan wara orsaken, at sådan myckenhet swenskt folk årligen flytter uter landet? : och genom hwad författningar det kan bäst förekommas? : inlemnat år 1763, men nu allmänhetens granstning underkastadt /

Κύριος συγγραφέας: Chydenius, Anders, 1729-1803.
Corporate συγγραφέας: Kungl. Svenska vetenskapsakademien.
Μορφή: Ηλεκτρονική πηγή
Γλώσσα: Swedish
Έκδοση: Stockholm : Tryckt hos Peter Hesselberg, 1765.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Full text online

Διαθέσιμο Online

Full text online