Παραπομπή APA

Duhamel du Monceau, M. (1760). Afhandling om jordbruk: Efter engelsmannen herr Tulls grandsatser ... ester en ny förbättrad och tilökt uplaga, ifrån fransyskan, uppå befallning, öfwersatt af Carl Nordenflycht .. Stockholm: Tryckt hos Peter Hesselberg.

Παραπομπή Chicago Style

Duhamel du Monceau, M. Afhandling Om Jordbruk: Efter Engelsmannen Herr Tulls Grandsatser ... Ester En Ny Förbättrad Och Tilökt Uplaga, Ifrån Fransyskan, Uppå Befallning, Öfwersatt Af Carl Nordenflycht .. Stockholm: Tryckt hos Peter Hesselberg, 1760.

Παραπομπή MLA

Duhamel du Monceau, M. Afhandling Om Jordbruk: Efter Engelsmannen Herr Tulls Grandsatser ... Ester En Ny Förbättrad Och Tilökt Uplaga, Ifrån Fransyskan, Uppå Befallning, Öfwersatt Af Carl Nordenflycht .. Stockholm: Tryckt hos Peter Hesselberg, 1760.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.