Afhandling om jordbruk efter engelsmannen herr Tulls grandsatser ... ester en ny förbättrad och tilökt uplaga, ifrån fransyskan, uppå befallning, öfwersatt af Carl Nordenflycht ...

Πρώτος συγγραφέας: Duhamel du Monceau, M., 1700-1782.
Μορφή: Ηλεκτρονική πηγή
Γλώσσα: Swedish
French
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Stockholm :, Tryckt hos Peter Hesselberg,, 1760.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Full text online
Περιγραφή τεκμηρίου: Translation of: Traité de la culture des terres, suivant les principes de M. Tull, anglois.
Reproduction of original from Kress Library of Business and Economics, Harvard University.
Goldsmiths'-Kress no. 09557.3.
Φυσική περιγραφή: 2 v. in 1.