Förklaring öfwer de påminnelser, som, dels af otydelighet i skrifsättet, dels af orätt begrepp om meningen, och dels af omild uttydning, warit gjorde wid första delens innehåll af de menlösa tankar, hwilke mig kunnige blifwit

Κύριος συγγραφέας: Nordencrantz, Anders, 1697-1772.
Μορφή: Ηλεκτρονική πηγή
Γλώσσα: Swedish
Έκδοση: Stockholm : Tryckt hos L.L. Grefing, 1767.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Full text online

Διαθέσιμο Online

Full text online