Åminnelse-tal, öfver framledne Kongl. Maj:ts tro-man, commerce-råd och directeur vid ostindiska compagniet, samt ledamot af Kongl Svenska vetenskaps academien, och af Kongl. Vetenskaps societeten i Upsala välborne herr Magnus Lagerström efter Kongl. Vetenskaps academiens befallning, hållit på stora riddarehus-salen den 20 febr. 1760. /

Κύριος συγγραφέας: Kryger, Johan Fredrik, 1707-1777.
Corporate συγγραφέας: Kungl. Svenska vetenskapsakademien.
Μορφή: Ηλεκτρονική πηγή
Γλώσσα: Swedish
Έκδοση: Stockholm : Tryckt hos Directeuren Lars Salvius, 1760.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Full text online

Διαθέσιμο Online

Full text online