M.G.H. handels-compagnier, till inrättning och natur beskrefne med juridiske, facultetens samtycke, och under professorens samt ledam. af Kongl. Stockh. och Ups. vet. acad. ädle och vidtlagfarne herr Anders Berchs inseende, till allmänt ompröfvande framgifne af Bengt von Schening, uti den större carolinske läro-salen, d. 22 december 1756.

Κύριος συγγραφέας: Berch, Anders, 1711-1774.
Άλλοι συγγραφείς: Schening, Bengt von.
Μορφή: Ηλεκτρονική πηγή
Γλώσσα: Swedish
Έκδοση: Upsala : Tryckt hos L.M. Höjer, [1756]
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Full text online

Διαθέσιμο Online

Full text online