Tankar huruledes med handel och wäxel-cours, banco-lån och landtbruk med mera hädanefter torde kunna förfaras til Sweriges rikes upkomst och wälgång.

Κύριος συγγραφέας: Ahlstöm, Magnus.
Μορφή: Ηλεκτρονική πηγή
Γλώσσα: Swedish
Έκδοση: Stockholm : Tryckt hos Pet. Hesselberg, 1762.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Full text online

Διαθέσιμο Online

Full text online