Utkast om grunderna i allmänhet, til näringars upkomst och förfall, uti borgeliga samhällen upläst til et inträdes-tal, uti Kongl. Vetensk. academien, den 1 julli 1767 /

Κύριος συγγραφέας: Schönberg, Anders, 1737-1811.
Corporate συγγραφέας: Kungl. Svenska vetenskapsakademien.
Μορφή: Ηλεκτρονική πηγή
Γλώσσα: Swedish
Έκδοση: Stockholm : Tryckt hos Direct. Lars Salvius, 1767.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Full text online

Διαθέσιμο Online

Full text online