Närmare uplysning om swenska wäxel-coursen och peningebristen, i anledning af brefwet til en wän om samma ämnen ...

Κύριος συγγραφέας: Kiellberg, Eric.
Μορφή: Ηλεκτρονική πηγή
Γλώσσα: Swedish
Έκδοση: Stockholm : Tryckt i Kongi, 1768]
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Full text online

Διαθέσιμο Online

Full text online