Παραπομπή APA

Nordencrantz, A. (1772). Anmärkningar wid de eftertänkeliga påminnelser och klagomålunication och befallning författat. Stockholm: Tryckt uti Gamla kongl. tryckeriet.

Παραπομπή Chicago Style

Nordencrantz, Anders. Anmärkningar Wid De Eftertänkeliga Påminnelser Och Klagomålunication Och Befallning Författat. Stockholm: Tryckt uti Gamla kongl. tryckeriet, 1772.

Παραπομπή MLA

Nordencrantz, Anders. Anmärkningar Wid De Eftertänkeliga Påminnelser Och Klagomålunication Och Befallning Författat. Stockholm: Tryckt uti Gamla kongl. tryckeriet, 1772.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.