Undersökning, om wäre näringar äro komne eller huru de kunna komma til en emot folkhopen swarande högd.

Κύριος συγγραφέας: Runeberg, Ephraim Otto, 1722-1770.
Μορφή: Ηλεκτρονική πηγή
Γλώσσα: Swedish
Έκδοση: Stockholm : Tryckt hos Peter Hesselberg, 1763.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Full text online

Διαθέσιμο Online

Full text online