Uti Kongl. Maj:ts Höga Nårvaro, åminnelse-tal öfver ... högvälborne friherre Daniel Tilas hållet för Kongl. Vetenskaps academien, den 17 november 1773 /

Κύριος συγγραφέας: Sandels, Samuel, 1724-1784.
Corporate συγγραφέας: Kungl. Svenska vetenskapsakademien.
Μορφή: Ηλεκτρονική πηγή
Γλώσσα: Swedish
Έκδοση: Stockholm : Tryckt i framl. Direct. Lars Salvii tryckeri, 1773.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Full text online

Διαθέσιμο Online

Full text online