Bref til politiske eqvilibristen, eller, Swar på En patriots tankar om grund-lagens nödwändiga förbättring, hälst i det som rörer fides publica och dess besästande

Μορφή: Ηλεκτρονική πηγή
Γλώσσα: Swedish
Έκδοση: Stockholm : Tryckt hos Wennberg & Nordström, 1769.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Full text online

Διαθέσιμο Online

Full text online