Tal, om nyttan af segelfarter igenom torra land och berg hället för Kongl. Vetenskaps academien, vid præsidii nedläggande, den 4 november 1769 /

Κύριος συγγραφέας: Jennings, John, 1729-1773.
Μορφή: Ηλεκτρονική πηγή
Γλώσσα: Swedish
Έκδοση: Stockholm : Tryckt hos direct. Lars Salvius, 1770.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Full text online

Διαθέσιμο Online

Full text online