Tal, om silfvers årliga förande til China huruvida det är för Europa nyttigt eller skadeligt : hållet för Kongl. Vetenskaps academien, vid præsidii nedläggande, den 26 octob. 1774 /

Κύριος συγγραφέας: Grill, Johan Abraham, 1736-1792.
Corporate συγγραφέας: Kungl. Svenska vetenskapsakademien.
Μορφή: Ηλεκτρονική πηγή
Γλώσσα: Swedish
Έκδοση: Stockholm : Tryckt i framl. direct. Lars Salvii tryckeri, 1774.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Full text online

Διαθέσιμο Online

Full text online