En wäns swar utur Stockholm, til sin gode wän uti Gjötheborg hwarjemte auctoren til Hushålde-rådet för december månad, behörigen afwijses, angående Swenske Ost-Indiske compagniet.

Κύριος συγγραφέας: Arckenholtz, Johan, 1695-1777.
Μορφή: Ηλεκτρονική πηγή
Γλώσσα: Swedish
Έκδοση: Stockholm : Tryckt hos P.J. Nyström, 1734.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Full text online

Διαθέσιμο Online

Full text online