Tal öfver den vigtiga frågan Hvad som vårt kåra fädernesland hafver nu mäst af nöden til sin ständiga förkofring i längden? hållit för Kongl. Svenska vetenskaps academien /

Κύριος συγγραφέας: Polhem, Christopher, 1661-1751.
Corporate συγγραφέας: Kungl. Svenska vetenskapsakademien.
Μορφή: Ηλεκτρονική πηγή
Γλώσσα: Swedish
Έκδοση: Stockholm : Tryckt hos L. Salvius, [1745]
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Full text online

Διαθέσιμο Online

Full text online